Przejdź do treści

WYKSZTAŁCENIE

1.09.2022 – do teraz

 • Polskie Towarzystwo Suicydologiczne

Kierunek: suicydologia
Poziom: studia podyplomowe

1.04.2022 – 10.05.2023

 • Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie

Kierunek: Psychologia
Specjalność: suicydologia, Master of science
Poziom: studia podyplomowe

1.04.2022 – do teraz

 • Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie

Kierunek: Psychologia
Specjalność: psychologia kliniczna, Master of science
Poziom: studia podyplomowe

1.12.2021 – 22.11.2022

 • Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie

Kierunek: Psychologia
Specjalność: psychotraumatologia, Master of science
Poziom: studia podyplomowe

1.04.2021 – do teraz

 • Szkoła Psychoterapii Crescentia w Toruniu

Kierunek: Terapia w nurcie poznawczo – behawioralnym
Specjalność: psychoterapia
Poziom: studia podyplomowe

1.03.2019 – 19.03.2021

 • Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu

Kierunek: Wydział Finansów i Zarządzania w Bydgoszczy
Specjalność: pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z profilaktyką społeczną, pedagog
Poziom: magister

1.10.2017 – 30.09.2018

 • Collegium Civitas w Warszawie

Kierunek: Porozumienie bez przemocy wg Marshalla B. Rosenberga
Poziom: studia podyplomowe

1.10.2014 – 6.12.2015

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy

Kierunek: Bibliotekoznawstwo
Specjalność: bibliotekarz szkolny
Poziom: kurs kwalifikacyjny

1.10.2007 – 30.05.2008

 • Centrum Doskonalenia Nauczycieli Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy

Kierunek: Organizacja i Zarządzanie Oświatą
Poziom: Kurs kwalifikacyjny

1.10.2008 – 30.09.2009

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek: Wydział Prawa i Administracji
Specjalność: administracja publiczna
Poziom: studia podyplomowe

1.10.2006 – 15.03.2008

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek: Wydział Matematyki i Informatyki
Specjalność: informatyka i technologie informacyjno-komunikacyjne
Poziom: studia podyplomowe

1.10.2004 – 20.03.2006

 • Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie

Kierunek: Wydział Nauk Społecznych i Sztuki
Specjalność: socjoterapia
Poziom wykształcenia: studia podyplomowe

1.10.1997 – 31.09.2002

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek: Zakład Teorii Literatury
Poziom wykształcenia: studia doktoranckie

1.09.1993 – 31.09.1997

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Kierunek: Filologia polska
Specjalność: nauczycielska
Poziom wykształcenia: magister

1.09.1986 – 31.09.1988

 • Dwuletnie Studium Nauczycielskie we Wrocławiu

Kierunek: Nauczanie początkowe
Poziom wykształcenia: uprawnienia do nauczania klas 0-3 w szkole podstawowej

1.09.1984 – 31.09.1989

 • Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu

Kierunek: Teologia
Poziom wykształcenia: magister

SZKOLENIA, KURSY, CERTYFIKATY OD 2017 R. 

01.09.2022 – 29.05.2023

 • Centrum Poradnictwa i Psychoterapii PHANARI w Toruniu
  II edycja cyklu szkoleń Środa z Terapią Schematów

Specjalność: Terapia Schematów

05.2022

 • Certyfikat ukończenia szkolenia Praca z nastolatkiem z niską samoceną

Poziom: psychoterapia w nurcie poznawczo – behawioralnym
Organizator: Ośrodek Poza Schematami w Warszawie

03 – 05. 2022

Poziom: dla psychologów
Organizator: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Pracownia Testów Psychologicznych PTP w Warszawie

2021

 • Certyfikat szkolenia Podstawy psychometrii dla osób niebędących psychologami

Poziom: kwalifikacje do nabywania i stosowania testów z kategorii B1
Organizator: Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Pracownia Testów Psychologicznych PTP w Warszawie

2021/2022

 • Ukończenie szkolenia Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – szkolenie zaawansowane

Poziom: drugi stopień
Organizator: Szkoła Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Toruniu z ramienia Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

2020/2021

 • Ukończenie szkolenia Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach – kurs podstawowy

Poziom: pierwszy stopień
Organizator: Centrum Rozwiązań w Toruniu

2019/2020

 • Ukończenie kursu Doskonalenia Umiejętności Trenerskich i Komunikacji opartej na Empatii

Poziom: II etap kształcenia trenerów Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
Organizator: Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Lucyna Wieczorek w Warszawie

2018/2019

 • Ukończenie Integralnego Studium Rozwoju Osobistego dla Trenera i Lidera

Poziom: I etap Szkoły Trenerów Komunikacji opartej na Empatii

Organizator: Szkoła Trenerów Komunikacji opartej na Empatii Lucyna Wieczorek w Warszawie

02 -11. 2019

 • Certyfikat uczestnictwa i ukończenia szkolenia VIII edycji Rocznego Studium Mediacji prowadzonego metodą Porozumienia bez przemocy.

Poziom: mediator w nurcie NVC
Organizator: Studium Mediacji prowadzonych metodą Porozumienia bez Przemocy w Gdańsku

30.08.2019

 • Certyfikat ukończenia szkolenia na Mediatora

Poziom: zgodność ze standardami Społecznej Rady ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy Ministrze Sprawiedliwości
Organizator: Gildia Mediacyjna w Bydgoszczy

CZŁONKOSTWO

2022 –

 • Członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego

2021 –

 • Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej

2021 –

 • Członek Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach

ZAINTERESOWANIA

1990 – 1999

 • Działalność związana z Domem Muz w Toruniu: min. Udział w spotkaniach Klubu Literackiego, Klubu Spotkań Twórczych. Wieczór autorski. Wyróżnienie w konkursie poetyckim Słowo – Myśl – Obraz. Udział w Toruńskim Maju Poetyckim na zaproszenie UM Torunia

1990 – do teraz:

 • Teologia
 • Pisarstwo – poezja, recenzje, artykuły naukowe, listy, powieść. Udział w licznych kursach pisarskich – Maszyna do Pisania, Pasja Pisania, Blok Pisarski
 • Literatura
 • Dydaktyka języka polskiego
 • Psychiatria
 • Psychologia
 • Psychoterapia w nurcie poznawczo – behawioralnym
 • Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach
 • Porozumienie bez Przemocy