Przejdź do treści

+ sesje psychologiczne dla młodzieży i dorosłych
+ pomoc osobom w kryzysie samobójczym i w żałobie
+ wsparcie psychologiczne
+ sesje psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT)
+ terapia krótkoterminowa w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach
+ psychoedukacja
+ wsparcie w kryzysach wiary i egzystencjalnych
+ rozmowy kształtujące dojrzałość chrześcijańską

Czas trwania sesji 50 min.