Przejdź do treści

Publikacje

Teatr

Bajki teatralne, PAL 1998/1-2
Agnes Catherine Anne, PAL 1998/4
Nie mówię tu o miłości, PAL 1998/5-6
Czy jest kontakt? Publiczności, jury i organizatorów Kontaktu? PAL 1998/7-8
Końcówka Becketta u Horzycy, PAL 1998/11
Jednoaktówki u Horzycy, PAL 1998/12
Wróg w moim domu, Przekrój 1998/16
Kontakt pomyłek, Przekrój 1998/27
Ku śmierci, Przekrój 1998/41
Kurtyna w górę, Przekrój 1999/18
Jak się przeżywa Ogniem i mieczem? PAL 1999/4
KLAMRA `99, PAL 1999/4
Piękna Lucynda u Horzycy, PAL 1999/6

Poezja

Ranny wiersz i ranny nocą, PAL 1992/8-9
Gdy napiszesz wiersz, PAL 1993/ 9-10
Zaczarowany ołówek, PAL 1993/ 9-10
Lasy podmokłe ziołami, Antologia poezji pokonkursowej, Toruń 1993 Publikacje

Zawodowe, polonistyczne

Milczenie i dramat, PAL 1998/9
Milczenie jako aspekt kreacji i odbioru świata przedstawionego dramatu (na przykładzie wybranych dramatów Sławomira Mrożka i Witolda Gombrowicza) w: Edukacja polonistyczna i literatura, red. W.Sawrycki, M.Wróblewski, wyd. Adam Marszałek, 2000
Kobiety antycznej Grecji (scenariusz lekcji otwartej) w: Biuletyn Znak dla szkoły, 2000/10
Scenariusz lekcji, wyróżnienie w Biuletynie Wydawniczym Klubu Nauczyciela WSiP, Nasza Książka, 2000/10
Zestaw scenariuszy, konspektów, scenariusz konkursów, Czytelnia Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu, 27 marca
2001
Słabość mas czy niekompetencja elit, Rzeczpospolita 2001, 29-30 grudnia
Lubić tę pracę, 45 MINUT, 2003/3
Ocenianie zeszytów z języka polskiego w gimnazjum, 45 MINUT 2004/3 Publikacje

Teologia

Wróciłam z dalekiej podróży, Więź 1998/10
Otworzyć skarbiec. Spór o teologię na uniwersytecie, Tygodnik Powszechny 1998/34
Cud w małym życiu, Znak 1999/10
O wiarę przyjazną wobec niewierzących, Tygodnik Powszechny 2000/12
Eucharystyczna codzienność, Więź 2003/6
Ćwiczenia Ignacego Loyoli, Życie Duchowe 2003/36
Nie umrę, Chwała Pańska [W:] „Spotkałyśmy Pana. Jego Słowo w nas żyje”, pod red. Adeli Lemańskiej, Poznań 2022, Wydawnictwo Święty Wojciech, s.96-97 i 100-101.