Przejdź do treści

Wyszydzenie na krzyżu

Medytacje ignacjańskie w kościele pw. Ducha Św. w Toruniu

„Wyszydzenie na krzyżu” (3.12.2021)

1. Znak Krzyża Świętego.

2. Modlitwa przygotowawcza: Proszę Cię Boże, Panie mój, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby ichwały Twojego Boskiego Majestatu.

3. Wprowadzenie I:

Fragment z Ewangelii według św. Marka 15, 29-32.

Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go, potrząsali głowami, mówiąc:

„Ejże, Ty który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!” Podobnie arcykapłani, drwiąc między sobą wraz z uczonymi w Piśmie, mówili: „Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli.” Lżyli Go także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani.

Wyobrażenie miejsca: Wyobraź sobie, ze stoisz pośród tłumu otaczającego Jezusa na krzyżu i słyszysz słowa przechodniów, arcykapłanów i skazańców skierowane do Jezusa.

(1 minutowe rozmyślanie)

Wprowadzenie II (prośba o owoc modlitwy): Proszę Cię, Boże, o doświadczenie Twojej obecności i jedności ze mną w sytuacjach upokorzenia, poniżenia i drwiny.

4. Rozmyślanie

Punkt 1: Ci zaś, którzy przechodzili obok, przeklinali Go… „Ejże, Ty który burzysz przybytek i w trzy dni go odbudowujesz, zejdź z krzyża i wybaw samego siebie!”

Przypomnij sobie chwile, doświadczenia, gdy ktoś cię przeklinał, wyklinał, odrzucał, potępił, odizolował od innych, złorzeczył. Może było też tak, że pokonał cię własną twoją bronią, twoimi słowami. Poczułeś się sam, z igła w sercu, goryczą, wyłeś z bólu jak pies. Jezus wisząc i konając na krzyżu doświadczał tego samego co ty. Był i zawsze będzie ci wierny w życiowym doświadczeniu.

Reflektuj/ kontempluj tę jedność.Serce Jezusa zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 2: Podobnie arcykapłani, drwiąc,… mówili: „Innych wybawiał, siebie nie może wybawić. Mesjasz, król Izraela, niechże teraz zejdzie z krzyża, żebyśmy zobaczyli i uwierzyli.”

Jezus bez ruchu przygwożdżony do krzyża oddaje Ojcu swoją człowieczą godność. Drwią z Niego. Upokarzają Go. Pomyśl, jakie słowa ranią Go najbardziej? Arcykapłani mówią: żebyśmy zobaczyli i uwierzyli. Sami nie wierzą w to, co mówią. Są pewni niemocy Jezusa i Jego śmierci. Kiedy ciebie dotknęła czyjaś drwina, co czułeś? Wierzysz, że On cię rozumie w każdej trudnej sytuacji? Nie broni. Milczy. Na oczach tłumu.

Reflektuj/ kontempluj solidarność Jezusa z tobą.Serce Jezusa zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.

(6 minutowe rozmyślanie)

Punkt 3: LżyliGo także ci, którzy z Nim byli ukrzyżowani. Za co? Dlaczego? Że się nie bronił? Nie przeklinał? Nie lżył jak tamci? Czyszukasz wsparcia u Jezusa? Wpatrujeszsię w Niego –Mistrza? A jeśli milczysz, gdycięponiewierają,co się za tym kryje? Zgorzknienie? Poczucie krzywdy? Przegranej? Własnej beznadziejności?

Reflektuj/ kontempluj milczenie Jezusa.Dojrzałe, wolne, święte. Serce Jezusa zelżywością napełnione, zmiłuj się nad nami.

(6 minutowe rozmyślanie)

5. Rozmowa końcowa–porozmawiaj z Jezusem jak z przyjacielem o tym, co wydarzyło się na tej medytacji. Posłuchaj Go, może chce ci powiedzieć coś jeszcze…

(3 minutowe rozmyślanie)

6. Modlitwa „Ojcze nasz…”

7. Znak Krzyża Świętego.